Grad NOVSKA Službene stranice

O D L U K A o izabranim ponuditeljima i rednom broju lokacije ponuditelja za postavljanje štandova i uslužnih naprava na manifestaciji „Lukovo u Novskoj 2021“