Grad NOVSKA Službene stranice

OBAVIJEST o produljenju roka za dostavu dokumentacije za prijavu na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novske 003-Z objavljenog 29. prosinca 2021.godine

 

OBAVIJEST produljenju roka za dostavu dokumentacije za prijavu na

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novske 003-Z objavljenog 29. prosinca 2021.godine

 

Rok za prijavu produžuje se do 28. veljače 2022.godine.

Radi utvrđene činjenice da su radi postavki sustava, Potvrde HAPIH-a izdavane u 2022.godini o prosječnom broju uvjetnih grla stoke izrađene na temelju podataka iz pogrešne godine, produljuje se rok za prijavu na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novske  003-Z za područje katastarskih općina Borovac, Goleši, Novi Grabovac i Subocka, KLASA: 320-02/21-01/75,  URBROJ: 2176/04-01-21-16 od 29.prosinca 2021.godine za narednih 30 dana.

Pozivaju se Ponuditelji čija dokumentacija sadrži Potvrdu HAPIH-a o prosječnom uvjetnom broju stoke da ishode nove Potvrde, te da kod zahtjeva za potvrdu obavezno naznače da se Potvrda traži za prijavu na Javni natječaj za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta koji je objavljen 29.12.2021.godine.

Dostavljene Ponude koje sadrže sporne Potvrde o prosječnom uvjetnom broju grla stoke, potrebno je povući osobno u Pisarnici Grada Novske.

Ponude koje ne sadrže Potvrde o prosječnom uvjetnom broju grla stoke su važeće i nije ih potrebno povlačiti.

Nakon ishođenja nove Potvrde HAPIH-a, Ponudu sa svom propisanom dokumentacijom potrebno je poslati poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom:

NE OTVARAJ - Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,“ na adresu : Grad Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2.,  44 330 Novska

 

Tekst ove Obavijesti i predmetnog Javnog natječaja sa popisom katastarskih čestica objavljen je na službenim internetskim stranicama Grada Novske te na oglasnoj ploči  Gradske uprave Grada Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2., Novska.

 

                                                                   Pročelnica

                                                        Boženka Spahić, dipl.oec., vr.