Grad NOVSKA Službene stranice

OBAVIJEST GRAĐANIMA o prevenciji pojave divljači u naselju

KLASA: 323-01/21-01/1
URBROJ: 2176/04-04-21-2
Novska, 29. studenog 2021.

Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Novske obavještava vlasnike i korisnike obrađenog i neobrađenog poljoprivrednog te drugog zemljišta (vrtova, oranica, livada i sličnih površina, neizgrađenog građevinskog zemljišta, uključujući rubove parcela, šuma i poljskih puteva) na području Grada Novske u cilju rješavanja pojave divljači u naselju da uklanjaju poljoprivredne usjeve do agrotehničkih rokova, te ne ostavljaju otpatke hrane i smeće na otvorenom.

 

Iako divlje životinje izbjegavaju interakciju s ljudima, pojava divljači u naselju je prirodna pojava kao posljedica primarno ljudskih aktivnosti u smislu omogućavanja životinjama da lakše dođu do hrane i do skloništa.

 

Stoga molimo građane Grada Novske da ne ostavljaju ništa  što bi životinjama moglo poslužiti kao hrana te ih privući u naselje.

 

Pročelnica

v.r. Boženka Spahić, dipl.oec.