Grad NOVSKA Službene stranice

OBAVIJEST o vremenu i mjestu provođenja javnog otvaranja ponuda - Javno otvaranje Ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novske 002-Z

Temeljem članka 7. stavak 2. Pravilnika o provođenju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske ( NN 47/2019), te objavljenog Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novske  002-Z, KLASA:320-02/21-01/63, URBROJ: 2176/04-01-21-29 objavljenog 25.listopada 2021.godine, Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novske objavljuje

 

OBAVIJEST

o vremenu i mjestu provođenja javnog otvaranja ponuda

 

Javno otvaranje Ponuda

pristiglih na

Javni  natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta

u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novske  002-Z,

 KLASA:320-02/21-01/63, URBROJ: 2176/04-01-21-29, 

objavljenog  na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Novske dana  25. listopada 2021.godine,

provest će se u

 

srijedu,  08. prosinca 2021.godine s početkom u 9,00 sati

u Kino dvorani Pučkog otvorenog učilišta Novska

Trg dr. Franje Tuđmana 3

Novska

 

 

 

U Novskoj, 01.prosinac 2021.

 

                                                        Povjerenstvo za zakup i prodaju

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Novske