Grad NOVSKA Službene stranice

ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa za zadovoljenje javnih potreba koje će provoditi udruge na području Grada Novske u 2021.godini za područje Javnog poziva "Ostala područja"