Grad NOVSKA Službene stranice

ODLUKA o odobravanju sredstava za financiranje/sufinanciranje programa za zadovoljenje javnih potreba na području Grada Novske u 2022. za područje Javnog poziva "Ostala područja"