Grad NOVSKA Službene stranice

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI - VIŠI REFERENT ZA GRADITELJSTVO - 1 izvršitelj na neodređeno

Na temelju članka 20. u svezi s člankom 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provođenje natječaja za prijam u službu, dana 01. travnja 2022. godine, upućuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE I INTERVJU)

I.

Pismeno testiranje provodi se za kandidatkinju koja ispunjava formalne uvjete Javnog natječaja za prijam u službu  - 1 izvršitelj/ica,  na poslove višeg referenta/ce za graditeljstvo, na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Novske.

Na pismeno testiranje poziva se:

  • Sanja Petters

Kandidatkinja koja ispunjava formalne uvjete javnog natječaja obaviještena  je i telefonskim putem.

II.

Kandidatkinja pozvana na pismeno testiranje za prijam u službu  na radno mjesto višeg referenta/ce za graditeljstvo, treba doći u Gradsku vijećnicu Grada Novske, Trg dr. Franje Tuđmana 2, dana 08. travnja 2022. godine (petak), u 9:00 sati.

Testiranje će započeti u 9:00 sati i trajati 60 minuta. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja.

S kandidatkinjom koja ostvari najmanje 50% bodova na pisanom testiranju isti dan Povjerenstvo će obaviti intervju, od 10:00 sati.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Novske i na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Novske.

 

KLASA: 112-01/22-01/2

URBROJ: 2176 - 4-03-22 - 5

Novska, 01. travnja 2022.

 

                                                          Predsjednica povjerenstva

                                                            Marija Cikojević, dipl. iur.