Grad NOVSKA Službene stranice

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI - Viši stručni suradnik na određeno vrijeme radi privremenog povećanja opsega posla

Na temelju članka 20. u svezi s člankom 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provođenje oglasa za prijam u službu, dana 13. prosinca 2021. godine, upućuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE I INTERVJU )

I.

Pismeno testiranje provodi se za kandidatkinju koja ispunjava formalne uvjete Oglasa za prijam u službu  - 1 izvršitelj/ica,  na poslove višeg stručnog suradnika/ce, na određeno vrijeme radi privremenog povećanja opsega posla na rok od 6 mjeseci u Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Novske.

Na pismeno testiranje poziva se:

  • Melita Mareš

Kandidatkinja koja ispunjava formalne uvjete oglasa obaviještena  je i telefonskim putem.

II.

Kandidatkinja pozvana na pismeno testiranje za prijam u službu  na radno mjesto višeg stručnog suradnika/ce za gospodarstvo, treba doći u Gradsku vijećnicu Grada Novske, Trg dr. Franje Tuđmana 2, dana 22. prosinca 2021. godine (srijeda), u 9:00 sati.

Testiranje će započeti u 9:00 sati i trajati 60 minuta. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja.

S kandidatkinjom koja ostvari najmanje 50% bodova na pisanom testiranju isti dan Povjerenstvo će obaviti intervju, od 10:00 sati.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Novske (www.novska.hr) i na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Novske.

 

KLASA: 112-03/21-01/5

URBROJ: 2176/04-02-21 - 7

Novska, 13. prosinca 2021.

 

                                                                Predsjednik povjerenstva
                                                               Domagoj Matejaš, mag. inž.