Grad NOVSKA Službene stranice

POZIV za podnošenje prijava za prioritetni popravak nekonstruktivnih elemenata stambenih objekata koji su nakon pregleda statičara označeni zelenom naljepnicom (U1 i U2)