Grad NOVSKA Službene stranice

Usmena javna dražba - prodaja rabljenog automobila

Usmena javna dražba - prodaja rabljenog automobila

KLASA: 947-01/21-01/1

URBROJ: 2176/04-03-21-2

Novska, 10. prosinca 2021.

                                                                                                        

Na temelju članka 47. stavak 3. Statuta Grada Novske („Službeni vjesnik“ Grada Novske, broj: 8/21), Gradonačelnik Grada Novske  donio je Odluku o provođenju

 

USMENE  JAVNE  DRAŽBE

radi prodaje rabljenog  automobila

 

  1.  

Predmet prodaje je  rabljeni osobni automobil u vlasništvu Grada Novske:

    

Marka vozila: Opel

Tip vozila: corsa  

Model vozila: 1.2 I 16V CITY

Boja vozila: crvena – s efektom

Broj šasije: WOLOSBF68Y4093458

Oblik karoserije: zatvoreni

Godina proizvodnje: 1999.

Vrsta motora: benzinski

Snaga motora : 48 kW

Početna prodajna cijena: 1.750,00 kuna

Registracija: nije registriran

Prijeđeni km: 309.050 km

 

Osobni rabljeni automobil se prodaje po principu viđeno – kupljeno te se isključuju svi eventualni prigovori zbog stvarnih ili pravnih nedostataka.

 

Početna cijena iznosi 1.750,00 kn.

 

Usmena javna dražba zakazuje se za 20. prosinca 2021. godine u  9 sati na adresi: Grad Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2/I kat.

 

Pozivaju se ponuditelji da pristupe na javnu dražbu.

 

II.

U dražbi mogu sudjelovati  fizičke i pravne osobe koje uplate jamčevinu u iznosu od 500,00 kn.  Jamčevina se uplaćuje na račun broj IBAN HR402340009-1829300005 model 68 poziv na broj 7706-OIB, do 19. prosinca 2021. godine.

III.

Prije usmene javne dražbe ponuditelj  prilaže sve isprave kojima dokazuje ispunjavanje uvjeta: 

  1. presliku identifikacijske isprave,
  2. punomoć za zastupanje, ukoliko ponudu podnosi ovlašteni opunomoćenik
  3. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
  4. izvod iz sudskog registra tvrtki,
  5. broj računa za potrebe povrata iznosa jamčevine.

O provedbi postupka usmene javne dražbe Povjerenstvo za prodaju   Grada Novske vodi zapisnik u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku javne dražbe.

Povjerenstvo vrši usmenu javnu dražbu (nadmetanje) na način da predsjednik Povjerenstva otvara dražbu, upoznaje ponuditelje s postupkom nadmetanja, te upoznaje ponuditelje  o minimalnom  dizanju cijene za 100,00 kn, dok za maksimalni iznos nema ograničenja. Predsjednik Povjerenstva  će nakon što prestane usmena dražba pozvati tri puta ponuditelje da korigiraju ponudu. Nakon trećeg poziva    utvrđuje se da je najpovoljnija ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, koju Povjerenstvo unosi u zapisnik.

Ako se za javnu dražbu prijavi samo jedan ponuditelj Povjerenstvo može utvrditi njegovu ponudu u početnoj visini kao najpovoljniju.

Zapisnik o provedenoj javnoj dražbi s prijedlogom ponude za koju smatra da je potrebno prihvatiti, Povjerenstvo dostavlja Gradonačelniku za koju isti donosi Zaključak o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o prodaji osobnog automobila.

 

IV.

Ponuditelj koji uspije na javnoj dražbi dužan je sklopiti kupoprodajni ugovor i platiti kupoprodajnu cijenu u roku od 15  dana. Najpovoljnijem ponuditelju  se jamčevina uračunava u cijenu, a ostalim ponuditeljima  se vraća. Ukoliko ponuditelj odustane od kupnje ili ne uplati kupoprodajnu cijenu u ugovorenom roku gubi pravo na povrat jamčevine.

 

V.

Razgledavanje osobnog automobila može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati uz prethodnu najavu na  mob. 098/346403 ili tel. 044691500 (Ivica Džaja).

 

VI.

Isporuka osobnog automobila izvršit će se nakon uplate  kupoprodajne cijene.

 

                                                        GRADONAČELNIK

                                                        Marin Piletić, prof.,v.r