Grad NOVSKA Službene stranice

ODLUKA o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola za školsku godinu 2017./2018. (rujan 2017. - lipanj 2018.)

          REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
                 GRAD NOVSKA
 POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
POSTUPKA DODJELE STIPENDIJA

 

Klasa: 604-02/17-01/23
Urbroj: 2176/04-03-17-5
Novska, 3. studenoga 2017.

   

Na temelju članka 9. stavka 1. Odluke o stipendiranju  (“Službeni vjesnik”  broj: 39/14), Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele stipendija dana 3. studenoga  2017. godine donosi

 

ODLUKU

o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola

za školsku godinu 2017./2018. (rujan 2017. - lipanj 2018.)

 

 

Članak 1.

Pravo na učeničku stipendiju ostvarili su učenici koji ispunjavaju uvjete iz Odluke o stipendiranju (“Službeni vjesnik”  broj: 39/14) i koji su prethodno dostavili svoje prijave sa svim potrebnim podacima sukladno Javnom pozivu za dodjelu stipendija studentima i učenicima srednjih škola za akademsku/školsku godinu 2017./2018.

OVDJE MOŽETE PREUZETI

ODLUKU o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola za školsku godinu 2017./2018. (rujan 2017. - lipanj 2018.)