Grad NOVSKA Službene stranice

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

Na temelju članka 20., u svezi s člankom 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provođenje natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za gospodarstvo, objavljuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE)

I.

Pismeno testiranje provodi se za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za gospodarstvo  - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme. Na pismeno testiranje pozivaju se:

  1. Antonija Kanešić Ivkovčić
  2. Emanuela Butković
  3. Domagoj Matejaš
  4. Ivana Rukavina.

II.

O pristupanju pismenom testiranju kandidati će biti osobno obaviješteni i telefonskim putem.

III.

Kandidati pozvani na pismeno testiranje za prijam u službu višeg stručnog suradnika za gospodarstvo, trebaju doći u Gradsku vijećnicu Grada Novske, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 13. prosinca 2018. godine (četvrtak), 9:00 sati.

Testiranje će započeti u 9:00 sati i trajati 60 minuta. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja.

S kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova na pisanom testiranju, isti dan Povjerenstvo će obaviti intervju, od 11:30 sati.

Kandidati koji su obaviješteni putem pismene obavijesti da se ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj ne pozivaju se na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti-pismeno testiranje .

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Novske (www.novska.hr) i na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Novske.

KLASA: 112-07/15-01/5

URBROJ: 2176/04-02-16-9

Novska, 04. prosinca 2018.

 

Predsjednica povjerenstva

Marija Cikojević dipl. iur. v.r.