Grad NOVSKA Službene stranice

Briga o starijim osobama - važan iskorak za smanjenje nezaposlenosti žena

Projekt „Zaželi“, za zapošljavanje žena, za koji je Hrvatska Vlada osigurala 400 milijuna kuna,  nakon što prođu edukaciju, posao će dobiti oko tri tisuće žena na poslovima brige o starijim osobama.

Za područje Sisačko-moslavačke županije projekt pod nazivom „Želim raditi, želim pomoći“ provodi županijska razvojna agencija Si-Mo-Ra, a ugovor za posao, u trajanju na dvije godine, dobiti će 300 do sada nezaposlenih žena.

- Sve će one proći potrebnu edukaciju skrbi o starijima, kako bi mogle pružiti starijim osobama pomoć u radu i njihovim životnim obvezama, -  rekao je Mario Čelan, direktora „Si-Mo-Re“. Naglašava, kako je nakon samo dva tjedan od početka rada ispostave „Si-Mo-Re“ u Novskoj, realiziran projekt  zapošljavanja žena s područja Grada Novske.

Posao bi dobilo 40 nezaposlenih žena evidentiranih na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Ispostavi Novska, a u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Novska, voditi će brigu i pomagati  400 starijih osoba s područja Grada Novske.

Za plaće i ostale obveze  zaposlenih žena tijekom dvije godine osigurano je 5,4 milijuna kuna,  a oko 344 tisuće namijenjeno je za njihovo obrazovanje i osposobljavanje. Kako dodaje Čelan, svaka od njih će dobiti potrebnu opremu, a za prijevoz i bicikl.

Među nezaposlenima iz evidencije HZZ Ispostave Novska najviše je žena i realizacija ovog projekta doprinos je smanjenju broja nezaposlenih žena.