Grad NOVSKA Službene stranice

Građani dobivaju kompostere – proizvoditi će kompost u svom dvorištu

Djelatnici komunalnog poduzeća Novokom počeli su s podjelom  besplatnih kompostera

Narednih  dana tristotinjak građana koji su iskazali potrebu za vlastitim komposterom, na kućne adresu dobiti će svoj besplatan komposter za kompostiranje biootpada u domaćinstvu.

Među prvim građanima  koji su dobili komposter je Mladen Šulekić. U dvorište obiteljske kuće komposter zapremine 350 litara isporučili su komunalci, kako je rekao, zahtjev je podnio skoro prije godinu dana.

Gospodin Šulekić kaže kako će kompost od ostataka hrane i vrtnog biootpada  koristiti za gnojidbu cvijeća i ostalih vrtnih biljki.

Komposteri su besplatni, a bit će dostavljeni na kućnu adresu korisnika, čime će građani doprinijeti smanjenju količine biootpada koji se odlaže na odlagalištu Kurjakana. Komposteri su namijenjeni onim korisnicima koji su zatražili kompostere, kako napominje Tomislav Bogojević, direktor Novokoma, nabavljeni su uz potporu grada,  a namjera je nabaviti još posuda jer postoji potražnja za njima.

Direktor ističe i ugradnju polupodzemnih kontejneri za odlaganje miješanog komunalnog otpada, papira i plastike, koji se ovih dana ugrađuju na više lokacija.

- Isto tako stanarima na tim lokacijama gdje su već postavljeni navedeni kontejneri,  podijeljene su i 40 litarske kante, plave i žute za odvojeno prikupljeni papir i plastiku kako bi i oni mogli započeti s odvajanjem otpada na "kućnom pragu", dodaje Bogojević.

Uručenju prvih kompostere nazočio je Marin Piletić, gradonačelnik sa zamjenicima, Marijom Kušmiš i Sinišom Kesić. Naglasio je kako se na ovaj način potiče odvajanje biootpada i važnost svijesti i brige o okolišu što ovisi o građanima i recikliranju otpada.