Grad NOVSKA Službene stranice

Gradski vijećnici prihvatili treći rebalans Gradskog proračuna

U Gradskoj je vijećnici, pod predsjedanjem Marinka Stojića, u srijedu, 11. studenog, održana 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Novske. Pred vijećnicima je bilo 18 točaka dnevnog reda a sjednici je prisustvovalo 13 od 18 vijećnika. Na početku rada primljeno je na znanje izvješće Mandatnog povjerenstva Grada Novske koje je ustvrdilo da je vijećnički mandat vijećnice Višnje Lovrić-Mencej u mirovanju te da započinje mandat zamjenice vijećnice Dragane Domitrović.Višnja Lovrić Mencej madat je stavila u mirovanje iz osobnih razloga.


Vijećnička pitanja postavljali su oporbeni vijećnici, Mišo Tušek, Marija Kušmiš, (HDZ) i Siniša Kesić (HSS), koja su bila emitirana u emisiji Gradski eter RPN-a.
Prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Novske bila je slijedeća točka dnevnog reda a prema obrazloženju pročelnice Marice Vitković, ovim se rebalansom proračun povećava za 1,1 % odnosno za nešto više od 569 tisuća kuna, tako da proračun na prihodovnoj strani iznosi 52 407 959 kuna.

Najveće promjene na prihodovnoj strani iskazane su kod prihoda poreza na dohodak. S druge strane rashodi poslovanja povećani su za 1.014.632 kune ili 2,8%, a najveće povećanje iskazano je pri materijalnim rashodima. Treći ovogodišnji rebalans gradskog Proračuna prihvaćen je s 9 glasova za, dok su 4 oporbena vijećnika glasovala protiv.


Gradski su vijećnici razmatrali i prihvatili među ostalim  i prijedloge izmjena Programa  u kulturi, sportu, te socijalnoj skrbi. Izvješća o radu i poslovanju u 2014. godini podnijele su čelne osobe Pučkog otvorenog učilišta Novska i Gradske knjižnice i čitaonice "Ante Jagar", v.d. ravnatelja POU Dominik Mitrović i ravnateljica Darija Jež, koje su vijećnici jednoglasno podržali.
Bez veće raprave prihvaćene su II. izmjene i dopune programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture, zatim izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa, te Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene građevine za 2015. godinu. Pročelnica Eva Đurić upoznala je vijećnike s II. Izmjenama i dopunama Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novske za 2015. godinu koje je usvojeno većinom glasova. 
Na kraju, pod posljednjom točkom dnevnog reda gradski su vijećnici birali nove članove Savjeta mladih Grada Novske, a izabrani su Sandra Brletić Marenić (SDP), Natalija Fricki (SDP), Ivan Grbić (HSLS – Mladi liberali), Nikolina Jurić  (HSLS – Mladi liberali), Zdravko Mišić (SDP), Dražen Pavlović  (HSLS – Mladi liberali), Ivan Pavlović (HSLS – Mladi liberali), Antonio Stojić (Mladež HDZ) i Ivan Tadić  (HSLS – Mladi liberali).