Grad NOVSKA Službene stranice

Obavijest o dezinsekciji komaraca na području Grada Novske

Škarda-sanitarna zaštita d.o.o. Čazma vršiti će larvicidno i adulticidno tretiranje komaraca u Gradu Novskoj sa prigradskim naseljima dana 14. lipnja larvicidni tretman provodit
će se od 17:00 do 19:30 sati, 14. lipnja adulticidni tretman provodit 
će se od 19:30 do 22:30 sati. 15. lipnja 2019. godine larvicidni tretman provodit će se  od 08:00 do
11:00 sati. 15. lipnja adulticidni tretman provodit će se od 04:30 do 08:00 sati. 

Tretiranje će se provoditi sa zemlje u jutarnjim i večernjim satima sa aparatima mobil-star i
Shwinfog, te insekticidnim sredstvima III skupine na bazi permetrina i temefosa. Insekticidna sredstva koja se koriste prilikom dezinsekcije komaraca imaju brzo  početno djelovanje
i dugo rezidualno djelovanje, što u  konačnici rezultira smanjenjem populacije komaraca u svim njihovim razvojnim stadijima, od ličinki do adulta.

Navedeni insekticidi neznatno su
opasni za čovjeka i njegovu okolinu, a u okolišu ne zaostaju, jer su biorazgradivi. Insekticidi imaju Odobrenje i Rješenje Ministarstva zdravlja RH. U slučaju lošijeg vremena
tretiranje se prenosi na slijedeći naredni dan bez oborina.