Grad NOVSKA Službene stranice

Potpore kulturi i entuzijazmu Udruga u kulturi Grada Novske

Za 11 redovnih aktivnosti, programa i projekata, za zadovoljenje potreba Udruga u kulturi Grada Novske u 2019. godini dodijeljeno je 170 tisuća kuna.

Ugovore s odobrenim iznosima s predstavnicima Udruga potpisao je Marin Piletić, gradonačelnik, koji je istaknuo značaj i doprinos udruga u kulturi Grada Novske.

Udruge nude građanima niz kulturnih događanja tijekom cijele godine, potporom Grada Novske potiče se njihov rad, gradska uprava prepoznala je kulturu i entuzijazam svih koji se kulturom bave, a suradnjom svih obogaćuje se kulturno okruženje.

Odluka o odobravanju sredstava za financiranje/sufinanciranje programa/projekta za zadovoljenje javnih potreba koje će na području Grada Novske provoditi udruge u 2019. godini za područje Javnog poziva "Kultura"