Grad NOVSKA Službene stranice

Pravna klinika u Novskoj - 10. prosinca od 10 do 13 sati

Pozivaju se svi građani kojima je potrebna pravna pomoć da dođu u Gradsku vijećnicu Grada Novske , u ponedjeljak 10. 12. od 10,00 do 13,00 sati gdje će im se u prvom redu dati opće pravne informacije i pružiti pravni savjeti od strane studenata koji pomažu korisnicima da se snađu u pravnim problemima s kojima se suočavaju. Osim toga, klinika može pomoći i u sastavljanju raznih pismena i podnesaka u upravnom i drugim postupcima.

Klinika se bavi isključivo predmetima koji se tiču područja u kojima je prepoznata potreba da se korisnicima pomogne. Područja za koja su osnovane posebne skupine jesu: obiteljsko pravo i zaštita djece, zaštita radnika, diskriminacija, državljanstvo i azil, prava pacijenata, zaštita žrtava i svjedoka kaznenih djela te pomoć u ovršnim postupcima.