Grad NOVSKA Službene stranice

VAŽNA OBAVIJEST - Natječaj za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19) je čl. 36. propisao tko ima pravo prvenstva na natječaju za zakup.

Molim da OBAVEZNO obratite pozornost na uvjet imanja najmanje tri godine prije objave natječaja prijavljeno prebivalište ili sjedište ili proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području JLS.

Dokument koji prilažete sukladno Pravilniku o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu RH unutar svoje Ponude mora nedvojbeno dokazati ovaj uvjet.

NATJEČAJ JE OBJAVLJEN NA STRANICAMA GRADA NOVSKE NA STRANICI - NATJEČAJI I JAVNI POZIVI