Grad NOVSKA Službene stranice

Izviđači donijeli Betlehemsko svijetlo mira i ljubavi

Iz špilje Kristova rođenja u Betlehemu, na prvu nedjelju došašća svjetlo Betlehema kreće na svoj put u  mnoge zemlje Europe i svijeta. Tradicionalno ga iz Betlehema u Beč donose austrijski izviđači, od kuda ga izviđači prenose u svoje zemlje.

Predstavnici Saveza izviđača Hrvatske, Betlehemsko svjetlo ovih su dana donijeli u Zagrebačku katedralu od kuda će biti nošeno po župama i crkvama u Hrvatskoj.

U Novsku su ga donijeli izviđači Izviđačkog odreda „Paludina“ Novska, prvo u župnu crkvu sv. Luke Evanđeliste, a  vjernici će njegovu toplinu i svijetlo unesti u svoje domove. Da radosti i veselja  bude u njihovim obiteljima.

Članova Izviđačkog odreda, donijeli su svjetlo Betlehema i u Gradsku upravu, a do kraja tjedna, kako je rekao Žan Žafran, načelnik IO „Paludina“, Svjetlo