Grad NOVSKA Službene stranice

Najviše ocjene za transparentnost proračuna za Grad Novsku

 

Grad Novska i Općina Jasenovac, jedine su lokalne samouprave na području Sisačko moslavačke županije koje su prema istraživanju Instituta za javne financije iz Zagreba, primili Priznanje  o transparentnosti proračuna. Ocijenjeni su najvišom ocjenom što znači da su Grad Novska i Općina Jasenovac, imali „sve elemente vezane uz transparentnost financijskih dokumenata“.

Za odgovorno i uspješno upravljanje gradskim proračunom  Grada Novske zaslužan je Upravni  odjel za proračun i financije koji  od 2005. godine vodi Marica Vitković, pročelnica.

Marica Vitković, pročelnica upravnog odjela za proračun i financije

Kada se prihvatila funkcije te je godine Proračun izglasan u visini 35 milijuna kuna, a pokazatelji govore kako je tijekom godina imao tendenciju rasta, da bi zadnjim rebalansom, Proračun za 2017. godinu povećan za 9,10 posto i iznosi 70,3 milijuna kuna.

- Drago mi je da je proračun Grada Novska ocijenjen visokom ocjenom i da je naš Proračun transparentan i otvoren za građane, kazala je pročelnica Vitković.