Grad NOVSKA Službene stranice

Novi uredi Hrvatske pošte i Banke u Pošti – široka paleta usluga, zadovoljni građani i poštanski djelatnici

Na novoj lokaciji u Ulici kralja Tomislava 4 otvoreni su novi uredi Hrvatske pošte u Novskoj. Uz poštanske usluge korisnicima je na raspolaganju i usluga “Banka u Pošti”.

Član Uprave Hrvatske pošte, Mate Meštrović, prigodom svečanog otvorenja istaknuo je,  „stanovnici Novske od sada će imati poštanski ured u primjerenijem prostoru u kojem će im na raspolaganju biti široka paleta usluga. Novi prostor značajan je i za radnike Hrvatske pošte, koji će moći još bolje ispunjavati svoju temeljnu misiju – biti građanima na usluzi“.

Osim platnog prometa preko Hrvatske poštanske banke, stanovnicima grada omogućeno je i plaćanje gradskih komunalnih računa bez naknade. Hrvatska pošta pretvara poštanske urede u centre usluga kako bi korisnicima diljem Hrvatske, a pogotovo onima u manjim mjestima i na otocima, pružila jednake mogućnosti kakve imaju korisnici u većim gradovima.

Hrvatske pošte posluju na 1016 lokacija diljem cijele Hrvatske.

TONSKI PRILOG: Mate Meštrović

Svoj drugi mandat na funkciji gradonačelnika Grada Novske, gradonačelnik Marin Piletić, započeo je otvaranjem novouređenog prostora Hrvatske pošte u Novskoj.

"Sretan sam što su djelatnici Hrvatske pošte dobili zaista prekrasan i primjeren prostor za obavljanje poštanskih usluga. Zahvalan sam Upravi Hrvatske pošte što je prepoznala da u Novskoj treba napraviti novi poštanski ured. Radujem se i zbog usluge “Banka u Pošti” kojom je Novska dobila i drugu banku u gradu" – istaknuo je Marin Piletić, gradonačelnik Grada Novske.

TONSKI PRILOG: Marin Piletić

Poštanski ured posluje prema redovitom radnom vremenu, od ponedjeljka do petka, od 8 do 17 sati, te subotom od 8 do 12 sati.