Grad NOVSKA Službene stranice

Novokom d.o.o. - odvoz glomaznog otpada za naselja grada Novske

Novokom d.o.o. - odvoz glomaznog otpada za naselja grada Novske

Poštovani korisnici,

obavještavamo vas da započinjemo sa akcijom sakupljanja odvoza glomaznog otpada. Odvoz glomaznog otpada vršiti će se ispred vaših kućanstava sukladno rasporedu, te vas molimo da otpad koji želite zbrinuti prema datumima iz tablice pripremite do 7:00 h istoga dana.

Ova akcija je besplatna!