Grad NOVSKA Službene stranice

Obavijest korisnicima o postavljanju otpadomjera

Poštovani korisnici, obavještavamo vas da je u tijeku postavljanje otpadomjera kao poklopca spremnika za MKO zapremine 25 L na polupodzemnim kontejnerima na lokacijama: Radnička ulica, Trg Dr.F.Tuđmana, Trg Đ.Szabe i Posavska ulica.

U ovoj prvoj fazi otpadomjeri se koriste na način da sa ručkom s desne strane otvorite otpadomjer, ubacite otpad te isti zatvorite u prvobitni položaj.

U sljedećoj fazi će se aktivirati sustav kojim će korisnici pomoću osobnih kartica koje će im biti podijeljene moći otvoriti otpadomjer. Kartica će sadržavati podatke o korisniku. Otpadomjer će evidentirati svako korištenje spremnika, tj. odlaganje miješanog komunalnog otpada.

Za sve ostale informacije i moguće probleme obratite se u Novokom d.o.o., Potočna ulica 25 ili na telefon 044/600-636.