Grad NOVSKA Službene stranice

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA UČENIČKE I STUDENTSKE STIPENDIJE

Grad Novska objavio je 28. rujna 2018. JAVNI POZIV za dodjelu stipendija studentima i učenicima srednjih škola za akademsku/školsku godinu 2018./2019. Pozivaju se studenti i učenici srednjih škola s prebivalištem na području grada Novske da podnesu prijavu za dodjelu studentske/učeničke stipendije za akademsku/školsku godinu 2018./2019.


Cjeloviti JAVNI POZIV možete preuzeti , zajedno s obrascima, na stranici http://novska.hr/hr/natjecaji-i-javni-pozivi/javni-poziv-za-dodjelu-stipendija-studentima-i-ucenicima-srednjih-skola,5720.html.

 

Rok za dostavu je 16. listopada 2018. godine, na adresu: Grad Novska, Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2, s naznakom “Javni poziv za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola” ili “Javni poziv za dodjelu stipendija studentima” ili osobno na navedenu adresu, soba 208.