Grad NOVSKA Službene stranice

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) - za prijam u službu višeg stručnog suradnika/ce za graditeljstvo i komunalne poslove

Na temelju članka 20., u svezi s člankom 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provođenje natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika/ce za graditeljstvo i komunalne poslove, dana 27. studenoga 2017. godine, objavljuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE)

I.

Pisano testiranje provodi se za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika/ce za graditeljstvo i komunalne poslove - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme.

II.

O pristupanju pismenom testiranju kandidati će biti osobno obaviješteni telefonskim putem.

III.

Kandidati pozvani na pismeno testiranje za prijam u službu višeg stručnog suradnika/ce za graditeljstvo i komunalne poslove trebaju doći u Gradsku vijećnicu Grada Novske, Trg dr. Franje Tuđmana 2,  4. prosinca 2017. godine (ponedjeljak), u 9.00 sati.

Testiranje će započeti u 9.00 sati i trajati 60 minuta. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja.

S kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova na pisanom testiranju, isti dan Povjerenstvo će obaviti intervju, od 12.00 sati. Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Novske (www.novska.hr) i na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Novske.

 

KLASA: 112-02/17-01/4
URBROJ: 2176/04-02-17-4
Novska, 27. studenoga 2017.

 

Predsjednica
Marija Cikojević, dipl. iur. v.r.