Grad NOVSKA Službene stranice

Radovi na zadnjem kilometru kanalizacijske mreže Aglomeracije Brestača – Nova Subocka.

Traju radovi na zadnjem kilometru postavljanja cijevi kanalizacije u Novoj Subockoj. Ukupna dužina kanalizacijske mreže je oko 5,2 kilometra. Kanalizacijska odvodnja je sastavni dio Aglomeracije Brestača – Nova Subocka.

Cijevi profila 300 milimetara kroz naselje Brestaču postavljene su ranije, nastavak građenja čekao je nekoliko godina, a prošle godine započeli su radovi na završetku II. etape kroz Novu Subocku. Izvođače radova, djelatnike tvrtka „Koming“ d.o.o. iz Koprivnice u nastavku poslova, ovih dana na neko vrijeme zaustavila je obilna kiša i voda koja se nakupila u iskopanim kanalima pripremljenim za polaganje korugiranih PEHD cijevi SN8, pokraj desne strane županijske ceste Nova Subocka - Lipovljani.

Kako kaže Mario Filipović, direktor „Vodovoda“ Novska, kanalizacijska odvodnja spada red složenih infrastrukturnih zahvata za što je potrebno osigurati i znatne financije. Nastavak izgradnje kanalizacije u Novoj Subockoj, financiran je sredstvima Hrvatskih voda i Grada Novske, u omjeru sufinanciranja 80 posto Hrvatske vode, 20 posto Grad Novska.

Ukupna dužina kanalizacijskih cjevovoda na području grada Novska iznosi oko 50 kilometara s 833 revizijskih okana i 2592 priključena korisnika .  

Gradska kanalizacija izgrađena je u ranijem periodu uglavnom betonskim cijevima raznih profila od 300 do 1200 milimetara, te manjim dijelom od termoplastičnih cijevi profila od 250  do 400 milimetra.

Grad Novsku čeka i projekt Aglomeracije Novske kojim je predviđena i izgradnja pročistača otpadnik kanalizacijski voda, čime bi krenulo i priključenje domaćinstva na izgrađenu kanalizacijsku mrežu.

Cijena odvodnje 1 m³ otpadnih voda za domaćinstva iznosi 1,16 kuna, a za gospodarstvo je 1,80 kuna, bez PDV-a.