Grad NOVSKA Službene stranice

Završetak II. faze radova na kanalizacijskoj odvodnji u Novoj Subockoj

U tijeku su radovi na izgradnji kanalizacijske odvodnje kroz naselje  Nova Subocka. Prema riječima Maria Filipovića, direktora novljanskog  „Vodovoda“, „sredinom prosinca 2017. Godine,  nastavljeni su radovi na izgradnji dijela kanalizacijske mreže u naselju Brestača i Nova Subocka“.

- Riječ je o završetku II. etape složene građevine cjelovitog sustava odvodnje i pročišćavanja u navedenim  naselja. Ukupna dužina kanalizacijske mreže ugovorena ovim radovima je oko 5,2 kilometra, rekao je direktor Filipović.

Radove izvodi i tvrtka „Koming“ d.o.o. iz Koprivnice. Trenutačno je izvedeno približno 860 metara cjevovoda profila 300 mm u vrijednosti od oko 560.000 kuna. Gradilište je obišao Siniša Kesić, zamjenik gradonačelnika, te je rekao kako je, ukupna vrijednost ugovorenih radova nešto manja od 4,4 milijuna kuna financiranih sredstvima  Hrvatskih voda i Grada Novske u omjeru sufinanciranja 80/20 posto.

Veliki obujam i dinamika poslova u naseljima Nova i Stara Subocka, pored već završenih radova na  asfaltiranju Selske ulice, poslova na ugradnji cijevi kanalizacijske odvodnje u Novoj Subockoj, Grad Novska dobio je 5,1 milijuna kuna iz Programa ruralnog razvoja RH,  za uređenje nerazvrstane ceste kroz Staru Subocku, od mosta preko rječice Subocka, pokraj kapele sve do spoja sa županijskom cestom prema Plesmu.