Grad NOVSKA Službene stranice

Gradska knjižnica i čitaonica „Ante Jagar“ Novska

Trg dr. Franje Tuđmana 5
44330 NOVSKA
Tel/fax: +385 044/600-252
e-mail: knjiznica-novska@email.t-com.hr

Ravnateljica: Daria Jež, prof.

POVIJESNI TEMELJI GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE „Ante Jagar“ NOVSKA

Djelatnost čitaonice u Novskoj baštini se od 1876. godine kada se prvi put spominje u „Izvješću Matice hrvatske“ za tu godinu. Novljanska Čitaonica ima svoj ogranak najprije u Lipovljanima, a kasnije i u Jasenovcu, Krapju i Rajiću.

Prva samostalna knjižnica i čitaonica u Novskoj pod nazivom „Narodna knjižnica i čitaonica Novska“ osnovana je 1951. godine.

Osnivanjem „Radničkog sveučilišta“ 1960. godine, knjižnična i čitaonička djelatnost u Novskoj više se ne obavlja u samostalnoj knjižnici i čitaonici, već djeluje u sastavu Sveučilišta koje 1963. godine postaje „Narodno sveučilište Novska“.

Odlukom Gradskog vijeća Grada Novske od 4. listopada 1996. godine osnovana je Gradska knjižnica i čitaonica „Ante Jagar“ Novska kao samostalna ustanova. Ime dobiva po marijanskom pjesniku Anti Jagaru rođenom i umrlom u Novskoj (1867. – 1899.)

Dugi niz godina knjižnica je djelovala u prostoru u Ulici kralja Tomislava od svega 200 m² zbog čega je bilo nužno pronaći veći i primjereniji prostor. Putem Europske investicijske banke Vlada RH i Grad Novska sufinancirali su projekt izgradnje nove zgrade gradske knjižnice naslonjene uz obnovljenu staru srednju školu za potrebe Glazbene škole u Novskoj. 29. siječnja 2010. predsjednica Vlade RH gospođa Jadranka Kosor svečano je otvorila i pustila u rad novi prostor knjižnice. Knjižnica tako sada radi u prostoru od 898m² i predstavlja jednu od najmodernijih gradskih knjižnica u Hrvatskoj.

RADNO VRIJEME ZA KORISNIKE

Ponedjeljak-petak 8:00 – 19:30 h
Subota 8:00 – 13:00 h

ČLANARINA

djeca predškolskog uzrasta besplatno
učenici (osnovna, srednja škola), studenti 40,00 kn
umirovljenici, nezaposleni 40,00 kn
zaposleni 50,00 kn

USTROJ KNJIŽNICE

 • središnji posudbeni odjel
 • odjel za odrasle
 • čitaonica
 • odjel za djecu
 • igraonica
 • studijski odjel
 • stručni odjel
 • odjel za mladež (teen odjel)
 • multimedijalni odjel

FOND KNJIŽNICE

1. knjige 35 000
2. nekonvencionalna građa 268
- AV građa 360
- didaktičke igračke 50
3. periodika – časopisi i novine 23

PROGRAMI I AKCIJE ZA DJECU

IGRAONICA za djecu predškolskog uzrasta utorkom 16 – 17 h
KREATIVNE RADIONICE četvrtkom 17 – 18 h

DODATNE USLUGE I AKTIVNOSTI

 • promocije, izložbe, predavanja
 • radionice za djecu i odrasle
 • besplatan Internet za članove knjižnice (MAXadsl priključenost na Internet)
 • Usluge fotokopiranja, skeniranja i ispisa
 • posudba video-kaseta i DVD-a
 • čitanje tiska i ostale periodike
 • korištenje referentnom zbirkom

MISIJA

Gradska knjižnica i čitaonica „Ante Jagar“ Novska kulturno je i informacijsko središte Grada Novske koje građanima osigurava pristup znanju, informacijama i kulturnim sadržajima za potrebe obrazovanja, stručnog i znanstvenog rada, cjeloživotnog učenja, informiranja, odlučivanja i razonode.

VIZIJA 2010.

Djelovati tako da knjižnica bude prepoznata lokalno i nacionalno kao središte pismenosti i znanja za svoje korisnike. Približiti informacije, znanje i kulturu građanima Novske.

VRIJEDNOSTI

 1. zadovoljstvo korisnika knjižničnim uslugama
 2. raznolikost knjižnične građe i knjižničnih programa
 3. kvaliteta usluga

ZADAĆE

Ključne zadaće vezane uz informiranje, obrazovanje, kulturu i razonodu jezgra su usluga i službi knjižnice:

 1. razvijati usluge informiranja kao demokratskog prava svakog pojedinca;
 2. promicati svijest o kulturnom, posebice zavičajnom nasljeđu te uvažavanju umjetnosti, znanstvenih postignuća i inovacija;
 3. gajiti dijalog među kulturama i zastupati kulturne različitosti;
 4. stvarati i jačati čitateljske navike u djece od najranije dobi;
 5. poticati maštu, kreativnost i inovativnost kod korisnika knjižničnih programa, osobito u djece i mladih ljudi;
 6. podupirati formalno obrazovanje na svim razinama te osobno cjeloživotno učenje.