Grad NOVSKA Službene stranice

Poziv na 4.sjednicu Gradskog vijeća Grada Novske

10.11.2021

KLASA: 021-05/21-01/

URBROJ: 2176/04-01-21-1

Novska, 17. studenoga 2021.

 

Na temelju članka 23. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novske (“Službeni vjesnik”  broj 21/21 i 30/21)

 

sazivam

 

4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Novske koja će se održati dana 17. studenoga 2021. godine  s početkom u 9,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Novske.

 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

DNEVNI RED

 

 1. Vijećnička pitanja,
 2. Prijedlog Plana proračuna za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu,
 3. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Novske za 2022. godinu,
 4. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Novske za 2022. godinu,
 5. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Novske za 2022. godinu,
 6. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Novske za 2022. godinu,
 7. Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Novske za 2022. godinu,
 8. Prijedlog Programa gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture za 2022. godinu,
 9. Prijedlog Programa održavanja uređaja i objekata komunalne infrastrukture za 2022. godinu,
 10. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu,
 11. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih  građevina za 2022. godinu,
 12. Prijedlog Programa utroška vodnog doprinosa za 2022.godinu,
 13. Prijedlog Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom  vlasništvu na području Grada Novske u 2022. godini,
 14. Prijedlog Odluke o namjeni i raspodjeli sredstava za financiranje Vatrogasne zajednice Grada Novska u 2022. godini,
 15. Prijedlog Plana djelovanja  Grada Novske  u području prirodnih nepogoda za  2022. godinu,
 16. Prijedlog III. Izmjena  Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Novske 2016.-2020.
 17. Prijedlog  Programa korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Novske u 2022. godini,
 18. Prijedlog Programa   korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Grada Novske u 2022.godini
 19. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Novske,
 20. Prijedlog Odluke o izdavanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Radost“ Novska.
 21. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o  upravljanju nekretninama  u vlasništvu Grada Novske
 22. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova,
 23. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke  komunalne usluge ukopa pokojnika,
 24. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke  komunalne usluge javne tržnice na malo.

 

Molim članove Gradskog vijeća  Grada Novske da se odazovu na sjednicu  Gradskog vijaća, a svoju nemogućnost prisustva da unaprijed ispričaju predsjedniku ili pročelnici na e-mail: sonja.marohnichorvat@novska.hr ili na telefon: 044 691 506.

Također, podsjećam da je na  sjednici  obavezno nositi masku i poštivati razmak u gradskoj vijećnici.

 

S poštovanjem,

                                                                                                               

                                                                      Predsjednik

                                                                       Ivica Vulić

 

Dokumenti

Skraćeni zapisnik 4.sjednica 17.11.2021.