Grad NOVSKA Službene stranice

Poziv na 7.sjednicu Gradskog vijeća Grada Novske

21.02.2022

KLASA: 021-05/20-01/

URBROJ: 2176-04-01-22-1

Novska, 21. veljače 2022.

 

Na temelju članka 86., stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novske (“Službeni vjesnik” Grada Novske broj 21/21 i 30/21),

 

sazivam

7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Novske koja će se održati u Gradskoj vijećnici dana 28. veljače 2022. godine (ponedjeljak) s početkom u 9,00 sati.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

 

 1. Vijećnička pitanja,
 2. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Novske za 2022. godinu,
 3. Prijedlog Odluke o dopuni  Odluke o izvršenju proračuna Grada Novske za 2022. godinu,
 4. Prijedlog I. izmjena i dopuna  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu,
 5. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Novske za 2022. godinu,
 6. Prijedlog IV. Izmjena i dopuna programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Novska za 2021. - 2025., 
 7. Prijedlog Odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Novske,
 8. Prijedlog Odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novske
 9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o namjeni i raspodjeli sredstava za financiranje Vatrogasne zajednice Grada Novske u 2022. godini,
 10. Prijedlog Odluke o izdavanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Novske za Projekt Rekonstrukcije mrtvačnice u Starom Grabovcu,
 11. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novske,
 12. Prijedlog Odluke o razrješenju  i imenovanju  člana  Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša.
   

Molim članove Gradskog vijeća  Grada Novske da se odazovu na sjednicu , a svoju nemogućnost dolaska da unaprijed ispričaju predsjedniku ili pročelnici na e-mail: sonja.marohnichorvat@novska.hr ili na telefon: 044 691 506.

S obzirom na još uvijek prisutne epidemiološke mjere protiv razvoja bolesti COVID 19, svi gradski vijećnici koji na sjednici ne budu mogli fizički biti  prisutni iz razloga bolesti, izolacije ili sl.,  moći će se uključiti u sjednicu Gradskog vijeća video vezom. Link za spajanje u sjednicu  ćemo svima proslijediti tijekom sutrašnjeg dana.

Također, izvješćujemo da  danas nismo u mogućnosti dostaviti materijal vezan uz 2. točku dnevnog reda (I. Izmjene i dopune proračuna Grada Novske za 2022. godine), jer nam nije u funkciji  računovodstveni program Libusoft, radi čega nam  taj materijal nije trenutno dostupan, ali  ćemo Vam ga proslijediti  tijekom sutrašnjeg dana.  

 

S poštovanjem,

 

 

                                                    Predsjednik

                                                    Ivica Vulić

 

Dokumenti

Skraćeni zapisnik 7.sjednica