Grad NOVSKA Službene stranice

Poziv na 8.sjednicu Gradskog vijeća Grada Novske

22.03.2022

KLASA: 021-05/20-01/

URBROJ: 2176-04-01-22-1

Novska, 22. ožujka 2022.

 

Na temelju članka 86., stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novske (“Službeni vjesnik” Grada Novske broj 21/21 i 30/21),

 

sazivam

8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Novske koja će se održati u Gradskoj vijećnici, dana 29. ožujka 2022. godine (utorak) s početkom u 9,00 sati.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

 

 1. Vijećnička pitanja,
 2. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine,
 3. Izvješće o radu Gradskog vijeća Grada Novske za 2021. godinu,
 4. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Novske za 2021. godinu,
 5. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera na poljoprivrednom zemljištu za 2021. godinu, 
 6. Izvješće o primjeni mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjera zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu za 2021. godinu,
 7. Izvješće o ostvarivanju programa korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Grada Novske za 2021.godinu,
 8. Izvješće o ostvarivanju programa korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novske za 2021. godinu,
 9. Izvješće o utrošku sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu  na potpomognutim područjima, na području Grada Novske u 2021. godini,
 10. Informacija o stanju u prometu i stanju kriminaliteta na  području Grada Novske za 2021. godinu,
 11. Prijedlog Odluke o imenima ulica u naselju Paklenica,
 12. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup Zajedničkog pašnjaka u vlasništvu RH na području Grada Novske br. 001-ZP,
 13. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novske,

 

Molim članove Gradskog vijeća  Grada Novske da se odazovu na sjednicu, a svoju nemogućnost dolaska da unaprijed ispričaju predsjedniku ili pročelnici na e-mail: sonja.marohnichorvat@novska.hr ili na telefon: 044 691 506.

S obzirom na  epidemiološke mjere protiv širenja bolesti COVID 19 koje su na snazi, svi gradski vijećnici i drugi sudionici sjednice trebaju nositi masku.

Izvješćujemo Vas da će materijal za točku 2.  Izvješće gradonačelnika za razdoblje 1. srpnja do 31. prosinca 2021., godine biti dostavljen sutra jer se nalazi na grafičkoj obradi, a materijal za točku 10. Informacija o stanju u prometu i stanju kriminaliteta na području Grada Novske za 2021. godinu biti će dostavljen najkasnije do 24.ožujka 2022. godine.

 

S poštovanjem,

 

                         Predsjednik

                         Ivica Vulić

Dokumenti

Nema aktivnih dokumenata