Grad NOVSKA Službene stranice

Otvorimo vrata zdravlja

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Centra za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje Krugovi.

Kontakt

info@krugovi.hr, tel. +385 91 616 22 01 ili +385 95 311 33 33