Grad NOVSKA Službene stranice

O gradu

MISIJA

Grad Novska je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Misija Grada Novske očituje se u provedbi strategije gospodarskog razvoja Grada, efikasno, pravodobno i kvalitetno izvršavanje funkcija i zadataka iz područja društvenih djelatnosti, komunalnog gospodarstva, zaštite okoliša, prostornog planiranja i ostalih poslova dodijeljenih zakonskom regulativom.

VIZIJA

Grad Novska je otvoren Grad koji privlači nove poslovne i društvene inicijative, ugodan grad za življenje, s očuvanim prirodnim okolišem i zdravim ekološkim okruženjem. Novska je Grad koji ima razvijenu komunalnu infrastrukturu, značajan geografski i prometni položaj, te prati razvoj tradicionalnog poduzetništva, kao i razvoj obrazovanja i suvremene tehnologije.

OPĆENITO O GRADU

Grad Novska smješten je na području zapadne Slavonije, a unutar Sisačko-moslavačke županije.  Prirodna je veza obronaka slavonskog gorja i posavske ravnice, s nadmorskom visinom od 90 m do 467 m, a najviši vrh jest Zmajevac. Novska obuhvaća područje od 319 km².
Za razvoj grada Novske i njegovog urbanog ustrojstva posebnu ulogu imao je geoprometni položaj koji je bio i ostao prvorazredni potencijal njegova razvoja. Na području grada Novske vlada umjereno-kontinentalna klima čija su glavna obilježja umjereno hladna zima, topla ljeta te pretežno povoljan raspored oborina sa srednjom godišnjom temperaturom od 10,5ºC.

- BROJ STANOVNIKA 11.137
- POVRŠINA 319 km2
- GEOGRAFSKA DUŽINA 16° 58´ 56˝
- GEOGRAFSKA ŠIRINA 45° 20´ 50˝
- BROJ NASELJA 23
- BROJ VRTIĆA 3
- BROJ OSNOVNIH ŠKOLA 2
- BROJ SREDNJIH ŠKOLA 1
- UDALJENOST OD ZAGREBA 98 km