Grad NOVSKA Službene stranice

Mjesna samouprava

Na području Grada Novske osnivaju se mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. Mjesni odbor se osniva za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio grada koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu.

Na području Grada Novske osnivaju se slijedeći mjesni odbori i to:

Mjesni odbor Novska

1. Dragutin Šimičić, predsjednik, 099/6748-511
2. Siniša Divić
3.Sonja Vidaković
4.Željko Josipović
5. Gordana Gašparović
6. Miroslav Mencej
7. Dražen Sabljić
8.Zdravko Erjavec
9.Darko Paunović

Mjesni odbor Borovac

1.Mirko Grgić, 095/918-0600
2.Marija Jakelić
3.Stjepan Prelesnik
4.Ivan Filipović
5.Ivan Bogunović


Mjesni odbor Brestača

1.Ljerka Vukelić, 091/193-5342
2. Krešimir Johović
3.Marija Mitrović
4.Mato Stublija
5.Marina Dedić
6.Drago Lipičanin
7.Kristijan Ćutić


Mjesni odbor Bročice

1.Slavko Tepavac, 098/349-682
2.Ivica Štrk
3.Vera Dujmović
4.Ivan Filipović
5. Franjo Kaurin
6.Nedeljko Josić
7.Damir Josipović

Mjesni odbor Jazavica

1.Mario Adžijević, 098/553-434, 099/2171-311
2.Dominik Kovačević
3.Ivan Brdarević
4.Martin Klasan
5.Katica Ždralović 
6.Goran Došlović
7.Josip Adžijević


 Mjesni odbor Kozarice

1.Mario Grdur, 095/395-8382
2.Tomislav Čavlović
3.Đuro Tobijaš
4.Mijo Ungar
5.Ivo Pavlović
6.Darko Abramović
7.Tomo Abramović

Mjesni odbor Nova Subocka

1.Ivana Duvnjak
2.Darko Rod
3.Radmila Brtan
4. Marija Ćosić
5.Mario  Filjak
6.Antonio Čop
7.Vojta Bursik


Mjesni odbor Paklenica

1.Zdenko Domitrović,091/552-8888
2.Zdravko Mlinar
3.Marinko Vuković
4.Zdravka Rivić
5.Ivica Majdandžić

Mjesni odbor Plesmo

1. Danijel Špančić, 095/541-8611
2.Dejan Latin
3.Drago Špančić
4.Ivo Vlašić 
5.Dubravko Koločaj

Mjesni odbor Rajić

1.Marijan Božić,098/975/6755
2.Vlado Muraja
3.Andrea Jauk
4.Mladen Puljić
5. Luka Filipović
6.Željko Ilijašević
7.Ivan Tadić

 Mjesni odbor Roždanik

1.Željko Mišković, 091/448-0202
2.Anđelko Jugović
3.Marko Matoš
4.Damir Kovačević
5.Monika Ciprijanović

 Mjesni odbor Sigetac

1.Dalibor Špoljar,091/929-5823
2.Slavko Kirin
3.Velimir Artić
4.Zoran Grbić
5.Darko Artić 

Mjesni odbor Stara Subocka

1.Ante Zrile, 099/822-6111
2.Bojan Stoček
3.Andrija Mihaljević
4.Branka Marton
5.Željko Mihaljević
6.Izabela Marton
7.Mijo Duvnjak

Mjesni odbor  Stari Grabovac

1.Robert Tukera,091/5375-715
2.Vlado Pranjić
3.Ivo Bilić
4.Dubravko Grgić
5.Daria Lončarević
6.Tomislav Herceg
7.Petar Bilić

Mjesni odbor Voćarica

1.Tomislav Dabrović, 091/177-2354
2.Ivan Čuvidić
3.Antun Bogatić
4.Ante Tutić
5.Drago Vidaković

Mjesni odbor  Novi Grabovac

1.Rade Bodegrajac
2.Milena Mikić
3.Vlado Krnjajić
4.Milica Bodegrajac

Mjesni odbor Kričke

1.Pero Vujić, 099/839-8903
2.Savo Marinković
3.Dušan Vujić
4.Dušan Popović
5.Aran Antonić