Grad NOVSKA Službene stranice

Dom izvan doma

Status projekta: U provedbi

Naziv projekta: Dom izvan doma UP.02.2.2.06.0404

Nositelj projekta: Grad Novska

Ukupna procijenjena vrijednost projekta: 1.402.032,59 kn

U potpunosti sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Trajanje: 24 mjeseca

Status projekta: u provedbi od travnja 2020.

Opći cilj projekta je unaprijediti socijalnu uključenost i promicati pomirenje obiteljskog života pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga.

Specifični ciljevi projekta su:

1. Unaprijediti socijalnu uključenost djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi i pomirenje poslovnog i obiteljskog života razvojem učinkovitih socijalnih usluga u zajednici na području grada Novske

2. Osposobljavanje i osnaživanje kapaciteta stručnih osoba za rad s ciljnim skupinama, te podizanje svijesti šire javnosti i razvoja učinkovitih i socijalnih

Projekt će se provoditi u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Novska (CZSS Novska) i Centrom za pružanju usluga u zajednici Lipik (CPUZ Lipik).

 

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Projektnim aktivnostima uspostavit će se prostor za poludnevni boravak, koji će omogućiti djeci i mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi, članovima obitelji djece i mladih, te stručnjacima koji rade s pripadnicima ciljnih skupina dnevno obitavanje u uvjetima udobnog, sigurnog i mirnog okruženja. Organizirane aktivnosti, edukacije i kreativne radionice doprinijet će većoj socijalnoj uključenosti ciljnih skupina, kvaliteti provođenja slobodnog vremena, lakšu integraciju u društvo, te zadovoljenje socijalnih i društvenih potreba. Uključivanjem ciljnih skupina u navedene aktivnosti poboljšat će se njihovo psihosocijalno stanje, te će se doprinijeti poboljšanju obiteljskih odnosa.

Partnerskim sudjelovanjem Centra za socijalnu skrb Novska i Centra za pružanje usluga u zajednici Lipik s Gradom Novska, osnažit će se uloga lokalne vlasti, stvoriti uvjeti za bolju suradnju institucija i donositelja odluka, te steći nova znanja i iskustva koja će moći koristiti u daljnjem poboljšanju socijalnog aspekta života ciljnih skupina.

Osposobljavanjem adekvatnog prostora za poludnevni boravak, Grad Novska dobit će mogućnost širenja mreže svojih aktivnosti, ojačat će se socijalni aspekt života na području grada, te će se stvoriti uvjeti za kvalitetniji život u zajednici, odnosno stvoriti će se potrebni uvjeti za podršku pojedincu i članovima obitelji u svrhu unaprjeđenja kvalitete života.

 

 

 

 

 

Dokumenti

Nema aktivnih dokumenata


Novosti

Nema aktivnih novosti