Grad NOVSKA Službene stranice

Konačni rezultati izbora gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Novske 12.lipnja 2022

Konačni rezultati izbora gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Novske 12.lipnja 2022