Grad NOVSKA Službene stranice

Konferencija gradova prijatelja

Konferencija gradova prijatelja

Europska unija prepoznala je važnost mladih, koliki utjecaj imaju na sadašnjost, ali i na budućnost Unije i modernog svijeta koji nas okružuje i svakodnevno se mijenja. EU shvaća kako su mladi sve napredniji, brže prilagodljivi promjenama, skloniji inovativnim i kreativnim idejama, ali često nedovoljno motivirani. Zato je 2022. godina proglašena  Europskom godinom mladih: kako bi motivirala, potaknula, podržala, surađivala, pružila potporu, saslušala mlade i s njima djelovala u kreiranju boljih prilika i svjetlije budućnosti za mlade. Koordinator obilježavanja Europske godine mladih u Hrvatskoj je Središnji državni ured za demografiju i mlade koji ima cilj kroz niz aktivnosti stvoriti poticajnu, digitalnu i zeleniju okolinu za mlade, kulturno i kreativno ih odgajati, poticati ih na odgovorno ponašanje i aktivnu uključenost u zajednicu u svim aspektima života te promicati prilike koje im Europska unija pruža. Upravo su Savjeti mladih u lokalnim i regionalnim jedinicama instrument putem kojeg mladi mogu imati aktivniju ulogu u kreiranju politika od njihovog interesa. Donošenjem novog Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2022. do 2024. godine strateški će se obuhvatiti sva značajna prioritetna područja i mjere javnih politika za mlade usmjerene na poboljšanje uvjeta i kvalitete života mladih ljudi temeljene na aktualnim potrebama mladih.

U Novskoj je 11. veljače ove godine Središnji državni ured za demografiju i mlade organizirao konferenciju „Mladi – pokretači suvremenih industrija“ kojom Ured započinje obilježavanje 2022. godine kao Europske godine mladih. Tada se sudionicima putem video obraćanja obratili povjerenica Europske unije za demokraciju i demografiju Dubravka
Šuica kao i Sarah El Haïry, državna tajnica za mlade Republike Francuske kao zemlje predsjedateljice EU, te državna tajnica za demografiju i mlade Željka Josić, i predsjednik Savjeta za mlade Vlade RH Josip Jagodar. U petak, 24. svibnja u Pismu 2 održana je Konferencija gradova prijatelja Novske pod nazivom „Europska godina mladih – povezivanje za budućnost“. Nakon pozdravnih govora predsjednika Savjeta mladih Grada Novske Karla Kesića i gradonačelnice Grada Novske Marije Kušmiš uslijedilo je predstavljanje projekata mladih gradova prijatelja i to Biograd na Moru, Dugo Selo, Ivanić Grad, Križevci, Le Touvet, Mengen, Samobor, Tomislavgrad, Varaždin i Vrbovec.

Uslijedila je panel rasprava – Jesu li gradovi prijatelji ili konkurencija?, obilazak Centar za mlade, IDI – Inkubator društvenih inovacija te turističko razgledanje grada. U isto vrijeme umjetnici / grafiteri na lokaciji Osnovna škola Novska su započeli s oslikavanjem dogovorenih površina. I ovaj je događaj bio prilika brojnim udrugama i organizacija mladih angažirati se i isticati potrebe mladih na svojem području. Taj angažman rezultirao je s gotovo stotinu već prijavljenih aktivnosti u Hrvatskoj. Među njima se ističe Novska, kao primjer sredine u kojoj mladi organiziraju 40 posto svih najavljenih aktivnosti koje se organiziraju tijekom Europske godine mladih.