Grad NOVSKA Službene stranice

Sustav odvodnje Stari Grabovac – Borovac

Status projekta: U gradnji

Cilj ovog projekta je izgraditi sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u istočnom dijelu Grada Novske za naselja Stari Grabovac, Paklenica, Voćarica, Jazavica, Roždanik, Rajić i Borovac u kojima prema popisu stanovništva iz 2001. godine živi 2.933 stanovnika u 1.587 domaćinstava.

Sustav odvodnje Stari Grabovac - Borovac projektiran je u pet neovisnih i samostalnih sustava i to:

1. sustav odvodnje Stari Grabovac – Paklenica,
2. sustav odvodnje Voćarica – Jazavica,
3. sustav odvodnje Roždanik,
4. sustav odvodnje Rajić,
5. sustav odvodnje Borovac.

Trasa ovog sustava položena je najvećim dijelom uz sjevernu i južnu stranu županijske prometnice Novska – Okučani (Ž 3252), a jednim dijelom s južne strane ispod okućnica. Sustav je planiran u ukupnoj dužini od 41.072 metra, kojeg čini gravitacijski i tlačni cjevovod, četri crpne stanice i pet uređaja za pročišćavanje tipa „Biodisk“.
 
Ukupna vrijednost izgradnje Sustava Stari Grabovac – Borovac procjenjuje se na 38.000.000,00 kuna, te će se izgrađivati po pojedinim fazama. Sredstva za izgradnju ovog Sustava planiraju se osigurati iz pristupnih fondova, a o čemu će bitno ovisiti i dinamika izgradnje ovog Sustava.

Dokumenti

Nema aktivnih dokumenata


Novosti

Nema aktivnih novosti