Grad NOVSKA Službene stranice

Odluka o odobravanju sredstava za financiranje /sufinanciranje programa/projekata za zadovoljenje javnih potreba koje će na području Grada Novske provoditi udruge u 2024. godini za područje javnog poziva "Obnova i uređenje sakralnih objekata"