Grad NOVSKA Službene stranice

Turistička zajednica Grada Novske

Turistička zajednica Grada Novske osnovana je 11.veljače 1995.

Turistička zajednica djeluje kroz vertikalni sustav turističkih zajednica kojoj je krovna organizacija Hrvatska turistička zajednica – Glavni ured.

Turistička zajednica pravna je osoba i neprofitna organizacija, a svoje djelovanje temelji na načelu opće korisnosti, a bez ostvarivanja neposredne dobiti.

Osnovne zadaće Turističke zajednice su poticanje, unapređivanje i promicanje izvornih vrijednosti (tradicije, običaja, etnološkog blaga i dr.) grada, prigradskih naselja i stvaranje uvjeta za njezino gospodarsko korištenje. Poticanje, koordinacija i organizacija kulturnih, umjetničkih, športskih i drugih priredbi koje pridonose obogaćivanju turističke ponude grada također su osnovne djelatnosti Turističke zajednice Grada Novske, kao i promidžba, promocija i prezentacija vrijednosti sustavom isticanja turističkih proizvoda Novske i okolice te stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje, obavljanje programa promidžbe sukladno koncepciji i smjernicama promidžbe turizma Hrvatske i Županije. Ured turističke zajednice vodi i jedinstveni popis turista za područje Novske i prigradskih naselja.

Osnovni cilj turističke zajednice je unapređivanje općih uvjeta boravka turista i osobito podizanje kvalitete i drugih turističkih komplementarnih usluga i to očuvanjem i stvaranjem prepoznatljivog i privlačnog turističkog okružja i osiguranjem turističkog gostoprimstva. Promocija turističkih proizvoda grada i razvijanje svijesti o važnosti gospodarskih i društvenih učinaka turizma te potrebi očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda određenog područja, a osobito zaštite okoliša, aktivnosti su koje ovaj ured provodi kontinuirano.

 

VIŠE SAZNAJTE NA

www.novskaturist.hr

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NOVSKE

Ulica kralja Tomislava 2

44 330 Novska

Tel./fax : +385 044/600-062

E-mail: info@novskaturist.hr

Radno vrijeme: 07:00  – 15:00 (ponedjeljak – petak)