Grad NOVSKA Službene stranice

Farma tovne junadi – uzgajivač u najam uzeo farmu i 10 hektara poljoprivrednog zemljišta

Farmu u Bairu koju je Grad Novska preuzeo  u vlasništvo, dao je u najam uzgajivaču  teladi i krava, koji će na farmi  uskoro držati oko 700 teladi. Pored „Pilotove farme“ u Popovcu, uzgajivač je  u najam  uzeo i 10 hektara poljoprivrednog zemljišta, za uzgoj kulture za prehranu krava i teladi.

 

Iako još traju radovi na vanjskim površnima zbog niza godine neodržavanja, trenutno se u zatvorenom prostoru nalazi smješteno 164 teleta, većinom pasmine holstein, a u vanjskim boksovima još je oko sto, raznih pasmina. Među njima i telad podolca, autohtonog starog slavonskog goveda.

Prilikom obilaska, Marin Piletić, gradonačelnik, i Siniša Kesić, njegov zamjenik, od zaposlenika su mogli čuti da većina teladi iz uzgoja s farme odlazi na strano tržište.

Kako je rekao gradonačelnik, sredstvima dobivenim od najamnine za farmu, Grad Novske isplaćivati će vjerovnike, dugovanja koja su ostala preuzimanjem ove i druge imovine u Novskoj. Kao što je javnost već upoznata,  procijenjena vrijednost imovine iznosi nešto više od 8 milijuna dok su vjerovnička potraživanja 3,8  milijun kuna.

 

Poljoprivredna i proizvodnja hrane kao strateška odrednica

Grad Novska u strateškoj odrednici ima poljoprivredu, proizvodnju mesa i hrane, za što na novljanskom području ima dobrih uvjeta. Osim uzgoja goveda u brdskom dijelu sve je više uzgoja ovaca, pa tako pored tvrtke „Korina proizvodnje” vlasnika Željka Mirosavljevića, među većim uzgajivačima ovce je Božo Vuković iz Novske.

Najveći proizvođač  je  „Korina proizvodnje” d.o.o, koja se bavi ratarsko stočarskom proizvodnjom i proizvodnjom stočne hrane. U  Popovcu i Rajiću,  smještena je farma tovne junadi, a ova tvrtka obrađuje stotine hektara poljoprivrednog zemljišta, a ubraja se među najuspješnije proizvođače žitarica i mesa. Uzgajaju kukuruz, pšenicu, soju, uljanu repicu.

Korina je dobitnik mnogih priznanja, a prošle godine Hrvatska gospodarska komora-županijska komora Sisak, uvrstila je Korinu među najuspješnije tvrtke na županiji te joj dodijelila priznanje Zlatnu kunu.