Grad NOVSKA Službene stranice

Projektiranje i sanacija odlagališta otpada Kurjakana

Status projekta: U gradnji

Vrijednost investicije: za prvu fazu planirana vrijednost investicije 5.000.000,00 kn
Provedba: 2015. - 2018.
Izvori financiranja:

  • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
  • Grad Novska

Opis: I. faza sanacije obuhvaćaju izgradnja; prilazne ceste, reciklažnog dvorišta, kolne vage, pretovarne stanice, prateće objekte i zaštitnu ogradu

Dokumenti

Nema aktivnih dokumenata


Novosti

Nema aktivnih novosti