Grad NOVSKA Službene stranice

Uređenje trga u Novoj Subockoj

Status projekta: U gradnji

Vrijednost investicije: 632.398,56 kn

Provedba: 2013. - 2015. godine

Izvori financiranja: Gradski proračun

Opis:

  • I. faza (2013. godina): rubnjaci,nasip od kamenog materijala, kabelska kanalizacija i odvodnja prometnih površina
  • II. faza (2014. godina): izvedeni radovi na uređenju asfaltnih površina parkirališta i popločavanje nogostupa   te javna rasvjeta
  • III. faza (2015. godina): preostali završni radovi i hortikulturno uređenje

Dokumenti

Nema aktivnih dokumenata


Novosti

Nema aktivnih novosti