Grad NOVSKA Službene stranice

 

ODRED IZVIĐAČA ZELENA PATROLA MEĐUNARODNI IZVIĐAČKI KAMP DUPIN

 

  • ne institucionalni odgoj djece i mladih
  • rad sa djecom i mladima uz pjesmu i igru
  • druženje u međunarodnom izviđačkom kampu „Dupin”

 

KONTAKT:
Jazavica 65, 44 330 Novska

Tel: +385 99 672 99 44
E – mail: zelena.patrola@hotmail.com

Kontakt osoba: Siniša Blažeković