Grad NOVSKA Službene stranice

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

Na temelju članka 20., u svezi s člankom 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/10), Povjerenstvo za imenovanje pročelnika/ce na neodređeno vrijeme, Gradonačelnika Grada Novske objavljuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

I.

Pisano testiranje provodi se za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za  imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje, 1. izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme.

II.

O pristupanju pismenom testiranju kandidati će biti osobno obaviješteni telefonskim putem.

III.

Kandidati pozvani na pismeno testiranje za natječaja za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje, trebaju doći u Gradsku vijećnicu Grada Novske, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 23. veljače 2016. godine u 8,00 sati.

Testiranje će započeti  u  8,00 sati i trajati 60 minuta. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu i kemijsku olovku.

S kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova na pisanom testiranju, isti dan Povjerenstvo će obaviti intervju, od 9,00 sati.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Novske i na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Novske.

 

Predsjednica Povjerenstva

Ivanka Zečević-Šolta, dipl. iur. ,v.r.

 

 

U Novskoj, 16. veljače 2016. 

Dokumenti

Nema aktivnih dokumenata


Novosti

Nema aktivnih novosti