Grad NOVSKA Službene stranice

Poziva na testiranje

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
Stručna služba Gradskog vijeća i
Gradskog poglavarstva

 

Klasa:112-02/09-01/01
Urbroj:2176/04-07-09-4
Novska, 6. ožujka 2009.

 

Namelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (" Narodne novine" broj: 86/08) predsjednik Povjerenstva za provođenje natječaja upućuje

 

POZIV ZA TESTIRANJE

Dana 12. ožujka  2009. godine u 8:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Novske, Trg dr. Franje Tuđmana 2, Novska održat će se testiranje za provjeru znanja sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova administrativnog tajnika/ce gradonačelnika  u Stručnoj službi Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva, za koje je proveden postupak javnog natječaja i utvrđena lista kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem.


Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj za prijam u službu administrativnog tajnika/ce gradonačelnika  u Stručnoj službi Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva .

Ovaj poziv za testiranje objavit će se na web stranici grada www. Novska.hr i na oglasnoj ploči Grada Novske.

 

 

                                                                    Predsjednik


Natalija Pipić-Skoko,v.r.

 

Dokumenti

Nema aktivnih dokumenata


Novosti

Nema aktivnih novosti