Grad NOVSKA Službene stranice

Članovi gradskog vijeća

IVICA VULIĆ
Predsjednik Gradskog vijeća
Stranka: HDZ
IVANA MATANOVIĆ
Potpredsjednik
Stranka: HDZ
RONALD BILOGREVIĆ
Vijećnik
Stranka: HDZ
ZDRAVKO ERJAVEC
Vijećnik
Stranka: DLS
TOMISLAV HERCEG
Vijećnik
Stranka: DLS
GORAN KOVAČEVIĆ
Vijećnik
Stranka: DP
MARIJA KUŠMIŠ
Vijećnik
Stranka: HDZ
KREŠIMIR MARENIĆ
Vijećnik
Stranka: HSS
VALENTINA OPIĆ
Vijećnik
Stranka: SDP
FRANJO ŠALIĆ
Vijećnik
Stranka: HDZ
ŽELJKO SOLDO
Vijećnik
Stranka: HSP
ANTE STOJIĆ
Vijećnik
Stranka: HDZ
DANIJEL ZEKIĆ
Vijećnik
Stranka: HDZ