Grad NOVSKA Službene stranice

Članovi gradskog vijeća

IVICA VULIĆ
Predsjednik Gradskog vijeća
Stranka: HDZ
IVANA MATANOVIĆ
Potpredsjednik
Stranka: HDZ
RONALD BILOGREVIĆ
Vijećnik
Stranka: HDZ
TOMISLAV HERCEG
Vijećnik
Stranka: NEZAVISNI
VIŠNJA KAMBER
Vijećnik
Stranka: HSS
VLADO KLASAN
Vijećnik
Stranka: DLS
JOSIP KOVAČEVIĆ
Vijećnik
Stranka: HDZ
KREŠIMIR MARENIĆ
Vijećnik
Stranka: HSS
VALENTINA OPIĆ
Vijećnik
Stranka: SDP
IVANKA RUKAVINA
Vijećnik
Stranka: DLS
ELENA SALAJ POTOČKI
Vijećnik
Stranka: HDZ
FRANJO ŠALIĆ
Vijećnik
Stranka: HDZ
ŽELJKO SOLDO
Vijećnik
Stranka: HSP
ANTE STOJIĆ
Vijećnik
Stranka: HDZ
MARIJA VIDAKOVIĆ JEŽ
Vijećnik
Stranka: HDZ