Grad NOVSKA Službene stranice

Na Skupštini DLAN-a prezentirane brojne aktivnosti iz 2016. i novi projekti za 2017. godinu

Jedni od nositelja kulturnog i umjetničkog života Grada Novske su i članovi Društva likovnih autora Novske (DLAN), koji su svakako i sastavni dio razvoja kulturne svijesti naših građana. Tijekom proteklih nekoliko godina od kada su revitalizirali svoje Društvo oplemenili su društveni život Novljana organizirajući brojne izložbe i radionice. Druga redovna izvještajna sjednica Skupštine Udruge DLAN održana je u petak, 20. siječnja u galeriji POU-a, uz nazočnost brojnih članova. Skupštini su prisustvovali i gradonačelnik Grada Novske Vlado Klasan, predsjednik Matice hrvatske – ogranak Novska Alojz Buljan i  ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Novska Valentina Opić, s kojima Udruga ostvaruje izvanrednu suradnju.

Skupštinom je predsjedao predsjednik DLAN-a Žan Žafran, koji je ujedno izabran i za predsjednika radnog predsjedništva, čiji su članovi još i Miroslav Lovčanin, te Dijana Vučić. Nakon usvajanja Dnevnog reda i zapisnika s posljednje redovne Skupštine uslijedilo je Izvješće o radu Udruge tijekom protekle 2016. godine, kojeg je podnio predsjednik DLAN-a Žan Žafran. Tom prigodom istaknuto je nekoliko projekata koje su proveli protekle godine, poput projekta "Art & Sound", koji obuhvaća suradnju s glazbenicima Grada Novske,  radionice "Dlanovnica", koja je održana u suradnji sa Srednjom školom Novska, te radionice pod nazivom "Art Cafe" i "Art Piknik", koje planiraju održavati i u narednom razdoblju.

"Učlanili smo 7 novih članova, organizirali smo dvije likovne kolonije na Novljanskom jezeru, sudjelovali smo na 6 likovnih kolonija u našoj županiji, te Bilovarsko – bilogorskoj i Brodsko – posavskoj županiji, organizirali smo 5 skupnih izložbi" – izvijestio je predsjednik DLAN-a Žan Žafran, dodavši kako su također organizirali četiri izložbe van Grada Novske, od čega dvije u Zagrebačkoj županiji. Vrijedni članovi DLAN-a sudjelovali su i na međunarodnoj izložbi minijatura u Popovači, te su nekoliko puta sudjelovali i na radionicama u organizaciji POU-a, koje su izazvale veliku zainteresiranost kod djece i mladih, dok su dva člana DLAN-a (Vjekoslav Pešut i Štefica Oljača) održala svoje samostalne izložbe.

Protekle godine bili su jako vrijedni, sudjelovali su još i na radionici za odrasle, a svoj doprinos dali su i svim manifestacijama u organizaciji Grada Novske, te su izradili maskotu za PD "Zmajevac" i oslikali logo DV "Radost". "Uz sav ovaj angažman svih članova Udruge neophodno je zahvaliti se na suradnji svima koji su na bilo koji način doprinijeli radu i boljitku Udruge, posebice članovima DLAN-a i Gradu Novska na odličnoj suradnji" – rekao je Žan Žafran. Za 2017. godinu članovi DLAN-a predvidjeli su održavanje brojnih radionica, kolonija i izložbi, te izradu web stranice Udruge DLAN. Istaknuto je kako su za 2017. godinu prijavili jedan novi projekt pod nazivom "Trik 2017" (Tribine, radionice, izložbe i kolonije), a svi građani pozvani su na izložbu polaznika "Dlanovnice", koja će se održati 24. siječnja u 12 sati u Srednjoj školi Novska.

 

"Mi smo u proteklih godinu dana jako lijepo surađivali, održali smo brojne kreativne radionice za djecu i odrasle, a niti jedan od tih projekata ne bi se mogao ostvarti da nije bilo sinergije između POU-a i DLAN-a" – izjavila je ravnateljica POU-a Valentina Opić, koja se članovima zahvalila na dosadašnjoj suradnji s nadom da će tako surađivati i u budućnosti. Okupljene članove pozdravio je i gradonačelnik Vlado Klasan, koji je istaknuo kako je DLAN iznimno aktivna Udruga, čiji članovi na najbolji način prenose ime Grada Novske, jer ostavljaju svoja djela za povijest, te stvaraju nove mlade umjetnike.